EN     HU     RO      facebook

Push up 1 - 3

 

push up netRoland Schim­melpfen­nig este în prezent cel mai mon­tat dra­maturg german.

”Push up 1−3” este sit­uat într-​o lume de care am auzit cu toții: lumea cor­po­rați­ilor. Femeile și băr­bații din ”Push-​up 1−3” lucrează în birourile admin­is­tra­tive ale unei com­panii multi­nanționale. Aceasta e scena celor trei războaie pen­tru put­ere, fiecare pur­tat de doi oameni care con­curează fără milă, urmărindu-​și doar pro­priul interes.

Mutanți la Teatrul STUDIO

 

mutanti"MUTANŢI" este un proiect al Teatrului STUDIO realizat prin colaborarea studenţilor diverselor specializări ale Universității de Arte din Târgu-Mureș. Astfel, textul spectacolului este scris de studenţii anului I - Masterat - Scriere Dramatică, coordonați pentru acest proiect de Peca Ștefan. Peca Ștefan este considerat a fi una dintre cele mai  puternice voci din dramaturgia contemporană românească.