EN     HU     RO      facebook

Zilele Porţilor Deschise la UAT

Eveni­ment devenit o tradiție în Uni­ver­si­tatea noas­tră, vă oferă ocazia de a vedea îndeaproape pro­ce­sul de creație al tiner­ilor noștri stu­denți, prin prezentarea unor frag­mente susţinute în cadrul exam­enelor de măiestrie.

Este un prilej de cunoaştere şi întâl­nire a pub­licu­lui cu viitorii pro­fe­sion­iști în dome­niul artelor spec­ta­colu­lui, de a deschide per­spec­tiva unor legă­turi directe între aceştia.

Pro­gra­mul este urmă­torul:

Expoz­iţie Scenografică — Foaierul Teatru­lui STU­DIO
2 – 6 Mar­tie între orele 12:00 – 16:00.

Marți, 3 Mar­tie 2015, ora 15:30 – sala 8
Anul I - Core­grafie

Marți, 3 Mar­tie 2015, ora 17:00 – sala 34
Anul III — Acto­rie

Echili­bru Fragil, de Edward Albee
Agnes– Ari­ana Baci
Tobias– George Balint;
Clair– Ioana Hog­man
Iulia– Bianca Andraș
Harry– Cris­t­ian Ghi­ciuc
Edna– Alina Fabri

Mier­curi, 4 Mar­tie 2015, ora 17:00 – sala 31
Anul II — Acto­rie

Sonata Fan­tomelor, August Strind­berg
Hum­mel– Rareș Proca
Stu­den­tul– Valentin Con­stan­tin
Johans­son — Mario Gar­cia
Bengsston — Mădălina Olteanu
Colonelul — Ionuț Ghiorghe
Mumia — Cătălina Mihăilă
Dom­nișoara — Anita Ursen­tea
Bucătăreasa — Alexan­dra Ilo­van

Joi, 5 Mar­tie 2015, ora 16:00 – Sala 8
Spec­ta­col core­grafic RUP­TURĂ
Anul III — Core­grafie

Core­grafia: Birt­lan Linda
Inter­preți: George Pop, Nagy Botond, Birt­lan Linda
pro­fe­sor coor­do­na­tor: Car­men Coțo­fană

Joi, 5 Mar­tie 2015, ora 17:00 – Sala 35
Anul I — Acto­rie

“Fata și Marea” de Mau­reen John­son
Clio – Ghi­urco Car­men Adri­ana
Mama – Valdelvira Gar­cia Alba

“Înmor­mântarea” (colaj)
Mar­i­lyn – Arsene Laura Vio­leta
Bob – Andrieș Vasile Valentin

“Tinerețe furată” de Susanna Kay­sen
Lisa – Valdelvira Gar­cia Alba
Susanna – Pop Iulia Andreea
Daisy – Țura Alexan­dra Maria
Alice – Druhora Cleopa­tra Loredana
Valery – Sóos Edina

“De veghe în lanul de secară” de J. D. Salinger
Sally – Țura Alexan­dra Maria
Holden – Andrieș Vasile Valentin

“O zi” de David Nicholls
Emma – Pop Iulia Andreea
Dex­ter – Flo­rea Dragoș Geor­gian

“Adul­ter” de Paulo Coelho
Linda – Țucu Alexan­dra
Soțul – Andrieș Vasile Valentin

“Scenă de umor” de Noel Claraso
Doamna – Dră­gan Andreea Clau­dia
Servi­toarea – Ghi­urco Car­men Adri­ana


La toate eveni­mentele intrarea este liberă în limita locurilor disponi­bile!

Infor­mații: 0740 – 564814

Vă aştep­tăm cu mult drag, interes şi cu „porțile deschise”.