EN     HU     RO      facebook

Studio Act Oradea la Teatrul Studio

reasons webTeatrul Independent Studio Act din Oradea este rodul muncii a doi absolvenți ai Universității de Arte din Târgu-Mureș. Iar prima producție a Teatrului Independent Studio Act din Oradea va ajunge în Târgu Mureș în data de 7 noiembrie, de la ora 19, la Teatrul Studio 2.1 (Str. Frunzei).

Push up 1 - 3

 

push up netRoland Schim­melpfen­nig este în prezent cel mai mon­tat dra­maturg german.

”Push up 1−3” este sit­uat într-​o lume de care am auzit cu toții: lumea cor­po­rați­ilor. Femeile și băr­bații din ”Push-​up 1−3” lucrează în birourile admin­is­tra­tive ale unei com­panii multi­nanționale. Aceasta e scena celor trei războaie pen­tru put­ere, fiecare pur­tat de doi oameni care con­curează fără milă, urmărindu-​și doar pro­priul interes.