EN     HU     RO      facebook

Nouă premieră la Teatrul STUDIO

alma webPrima premieră a lunii martie la Teatrul STUDIO este Improvizație la Alma, de Eugene Ionesco. Un spectacol pregătit de studenții-actori ai Anului I Masterat- Arta Actorului în regia d-lui Gavril Cadariu.

Spectacolul va avea loc Joi, 12 Martie 2015 de la ora 19:00.

 

Zilele Porţilor Deschise la UAT

Eveni­ment devenit o tradiție în Uni­ver­si­tatea noas­tră, vă oferă ocazia de a vedea îndeaproape pro­ce­sul de creație al tiner­ilor noștri stu­denți, prin prezentarea unor frag­mente susţinute în cadrul exam­enelor de măiestrie.

Este un prilej de cunoaştere şi întâl­nire a pub­licu­lui cu viitorii pro­fe­sion­iști în dome­niul artelor spec­ta­colu­lui, de a deschide per­spec­tiva unor legă­turi directe între aceştia.

Pro­gra­mul este urmă­torul: