EN     HU     RO      facebook

Săptămâna Porţilor Deschise la UAT

Eveni­ment devenit o tradiție în Uni­ver­si­tatea noas­tră, vă oferă ocazia de a vedea îndeaproape pro­ce­sul de creație al tiner­ilor noștri stu­denți, prin prezentarea unor frag­mente susţinute în cadrul exam­enelor de măiestrie.

Este un prilej de cunoaştere şi întâl­nire a pub­licu­lui cu viitorii pro­fe­sion­iști în dome­niul artelor spec­ta­colu­lui, de a deschide per­spec­tiva unor legă­turi directe între aceştia.

Pro­gra­mul este urmă­torul:

Prima premieră a stagiunii la Teatrul Studio

caunfum

 

 

Prima premieră a stagiunii 2015-2016 la Teatrul Studio al Universității de Arte din Târgu-Mureș, spec­ta­colul ”Ca un fum, ca o părere” de Jan Friedrich face parte din proiec­tul Fab­u­la­mundi. Play­writ­ing Europe — Cross­ing Generations, proiect realizat în colaborare cu Teatrul Național Târgu-Mureș și cu Teatrul Ariel din Târgu-Mureș.