Push up 1 - 3

 

push up netRoland Schim­melpfen­nig este în prezent cel mai mon­tat dra­maturg german.

”Push up 1−3” este sit­uat într-​o lume de care am auzit cu toții: lumea cor­po­rați­ilor. Femeile și băr­bații din ”Push-​up 1−3” lucrează în birourile admin­is­tra­tive ale unei com­panii multi­nanționale. Aceasta e scena celor trei războaie pen­tru put­ere, fiecare pur­tat de doi oameni care con­curează fără milă, urmărindu-​și doar pro­priul interes.

 

Toată lumea vrea să ajungă la con­duc­ere. Toata lumea vrea pos­tul din Delhi. Toata lumea vrea sex, toată lumea vrea dragoste. Și toată lumea ar face orice pen­tru a le obține.

 

Regia Theodor-​Cristian Popescu

Scenografia Cos­min Ardeleanu

Core­grafia Bor­das Attila

Sound design Andrei Raicu

Dis­tribuția: Ioana Hog­man, Oana Bănuță, Lavinia Bon­dor, Bianca Andraș, Gabi Petre, Robert Oprea, Alex Hîncu. cu par­tic­i­parea lui Ionuț Ghiorghe (Anul III – Licență).

Intrarea: 10 RON (întreg). 5 RON (elevi, stu­denți, pensionari)

Rez­ervările le puteți face prin e-​mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.