EN HU RO facebook

Struc­tura, pla­nuri cladire

PER­SONAL TEHNIC

1. PER­SONAL SCENĂ:
Barabás Botond – sonoriza­tor
Barabás Edit — cos­tu­mier
Csíki Gyula – sonoriza­tor
Kaiser Mária – plasatoare
Kele­men Anna — peruchier
Kovács Attila — lumin­ist
Lațco Csongor – maşin­ist
Mureșan Emil — regi­zor tehnic
Nagy Lás­zló — şef maşinişt
Németh Attila – recuziter
Pin­tilia Euge­nia — cos­tu­mier
Sik­lódi Zoltán – maşin­ist
Szász Endre — lumin­ist
Szőcs Sán­dor – maşin­ist
Varga Andrea – casier

2. PRO­DUCŢIE:
Barabás Vil­mos — tâm­plar
Sămărtean Alexan­dru — lăcă­tuş
Tamási Fer­enc — croitor
Vita Marika — croitoreasã

DESCRIERE TEHNICĂ

AUDI­TO­RIUM:

Capac­i­tate 174 de locuri
Dis­tanţa între rân­duri 85 centimetri

DESCHIDEREA POR­TALU­LUI:

Lăţime: 12 m
Înălţime: 4m

MĂRIMEA SCENEI:

Lăţime: 8+4 m
Adâncime: 9,50 m
Înălţime: 12 m

AVAN­SCENĂ /​PROSCE­NIU:

Lăţime: 10 m
Adâncime: 2,14 m
Înălţime: 1 m de la podea

SPATIU DE JOC UTIL: 85,5 mp

PODEA SCENÃ: cu vopsea neagră

ECHIPA­MENT DE SCENĂ: cort­ină funcţionare man­u­ală pe stăngi

INSTA­LATII DE RIDICARE:

Man­uale, tiraj con­tra­greu­tate: 19 bucăţi
Țevi: diametru 45 mm — lungime 8,3 m
Dis­tanţa din­tre grinzile de con­solã: 0,40
Capac­i­tate de ridi­care: 300 kg
Pe scenã:
Man­uale, tiraj cu con­tra­greu­tate: 19 buc.
Dis­tanţa din­tre grinzile de con­solã: 0,40 m ;
Capac­i­tatea de ridi­care : 300 kg
Cea mai mică dis­tanţă din­tre grinzile de con­solă: 0.25 m
Capac­i­tate de ridi­care: 200 kg
Cursă: 18 m, limita infe­rioarã: 1 m

PRAC­TI­CA­BILE:

Prat­i­ca­ble din lemn:
200×100×1005 buc.
200X100X80-​5buc.
200X100X305 buc.
200X100X5015 buc.
200X100X405 buc.
Prat­i­ca­ble din fier:
200×1002004 buc.
100×100×2002 buc.
Bal­con stânga — dreapta
12 cir­cuite
4 reflectoare

CADRU ILU­MI­NAT SCENÃ:

Tur­nuri faţă: 8 cir­cuite — 4 reflec­toare
Tur­nuri spate: 6 cir­cuite — 6 reflec­toare
Pasarelă: 14 cir­cuite — 14 reflec­toare
Ori­zont: 3 cir­cuite — 3 reflec­toare
3 cir­cuite — 9 reflec­toare (cãldãri)
Pasarela: 320 cir­cuite prizã
Tipul pupitru­lui de lumini: Spark — Com­pulite cu con­trol elec­tronic de cal­cu­la­tor 2000 RTD
Proiec­toare:
Proiec­toare de urmãrire: 1 buc. 2000 W
Spo­turi: 8 buc.
Lumini de ori­zont: alb-​roşu-​albastru
Reflec­toare mobile: 4 buc. 500 W cu stativ

APARATURĂ ELEC­TROA­CUS­TICĂ:

Pupitru de mixaj: LX 724 canale
SONY Mini­disc
- Pio­neer CD player: 2 buc.
- Pana­sonic CD player: 2 buc.
- 4 buc. linii de micro­fon pe scenă
Difu­zoare:
2 buc. 500 RCF active
2 buc. RCF 350 paive
2 buc. 175 RCF pasive
Micro­p­or­turi: 10 bucăţi funcţionale
Micro­foane:
6 buc. Micro­foane direcţionale
1 bucatã fãrã fir
Ampli­fi­ca­toare:
4 buc. de mare put­ere 2x400W
25 buc. TEAG 2 x 100 W
Videoproiector:1 buc. DVD Pana­sonic
Aparatură de tra­duc­ere simul­tană: pe două căi cu 35 căşti

VES­TIAR:

Cab­ină fete — 7 locuri
Cab­ină bãieţi — 9 locuri

MANIP­U­LARE DECOR:

Man­u­ală — intrare lat­eral
Uşă 190×400