EN HU RO facebook

Teatrul Stu­dio

Helyszinek Studio Szinhaz SmallStr. Köte­les Sámuel nr. 6

Sala de spec­ta­cole a Uni­ver­sității de Arte. Find dotat din punct de vedere tehnic la cel mai înalt nivel tehno­logic Teatrul Stu­dio oferă un mediu pro­fe­sion­ist de lucru pen­tru stu­denții Uni­ver­sității. A fost inau­gu­rat în octombrie 1962, iar după ren­o­varea din anul 2006 dis­pune de 174 de locuri.

Teatrul Stu­dio 2

Helyszinek Studio2 SmallStr. Frun­zei nr. 9

Sit­uat în vecină­tatea Pieței Armatei, Teatrul Stu­dio 2.1 este o clădire mod­ernă, care prin atmos­fera sa intimă este locul ideal pen­tru des­fășu­rarea spec­ta­colelor cre­ate pen­tru spații mici. Inau­gu­rat în 2011, Teatrul Stu­dio 2.1 a fost gazda până în prezent a spec­ta­colelor pen­tru copii, dar și a spec­ta­colelor pen­tru tineri și adulți de mici dimen­si­uni scenografice.