EN HU RO facebook

Bilete

CASA DE BILETE
Str. Köte­les Sámuel nr. 6
Tel. 0736350.686

e-​mail:Această adresă de email este pro­te­jată con­tra spam­bots. Tre­buie să acti­vați JavaScript pen­tru a o vedea.

Pro­gram:
În fiecare Marți: 14:0018:00
Cu o oră înainte de fiecare spectacol.

Prețuri bilete pen­tru pro­ducți­ile pro­prii:
Adulți – 10 RON
Elevi, stu­denți și pen­sion­ari – 5 RON