EN HU RO facebook

Săp­tămână plină la UAT

logo uat

Săp­tămâna 2026 Aprilie 2015 vine cu eveni­mente mul­ti­ple la Uni­ver­si­tatea de Arte din Târgu-​Mureş. Avem invi­taţi din ţară şi de peste hotare, spec­ta­cole atât pe scena Teatru­lui Stu­dio şi Teatru­lui Stu­dio 2.1, cât şi spec­ta­cole de core­grafie, con­fer­inţe inter­naţionale, work­shop­uri şi alte surprize.

Aflaţi mai multe!

UAT la Fes­ti­valul Ser­ile Teatru­lui Stu­dențesc

sts1

Uni­ver­si­tatea de Arte din Târgu– Mureș a par­tic­i­pat la ediția a XVII-​a a Fes­ti­val­u­lui Ser­ile Teatru­lui Stu­dențesc orga­ni­zat la București între 30 Mar­tie și 3 Aprilie 2015. Spec­ta­colele prezen­tate au fost ”Sonata Fan­tomelor” de August Strind­berg, avându-​i în dis­tribuție pe stu­denții anu­lui II — Arta Actoru­lui și ”Colat­eral — Oedip” inter­pre­tat de Cris­t­ian Iorga, stu­dent al Anu­lui II — Mas­ter — Arta Actorului.