EN HU RO facebook

Nouă pre­mieră la Teatrul STU­DIO

alma webPrima pre­mieră a lunii mar­tie la Teatrul STU­DIO este Improviza­ție la Alma, de Eugene Ionesco. Un spec­ta­col pregătit de studenții-​actori ai Anu­lui I Mas­terat– Arta Actoru­lui în regia d-​lui Gavril Cadariu.

Spec­ta­colul va avea loc Joi, 12 Mar­tie 2015 de la ora 19:00.

Zilele Porţilor Deschise la UAT

Eveni­ment devenit o tradiție în Uni­ver­si­tatea noas­tră, vă oferă ocazia de a vedea îndeaproape pro­ce­sul de creație al tiner­ilor noștri stu­denți, prin prezentarea unor frag­mente susţinute în cadrul exam­enelor de măiestrie.

Este un prilej de cunoaştere şi întâl­nire a pub­licu­lui cu viitorii pro­fe­sion­iști în dome­niul artelor spec­ta­colu­lui, de a deschide per­spec­tiva unor legă­turi directe între aceştia.

Pro­gra­mul este următorul: