EN HU RO facebook

Pre­mieră de Ziua mon­di­ală a Teatru­lui

soc1

De ziua mon­di­ală a teatru­lui, 27 Mar­tie 2015, stu­denţii anu­lui II — Mas­terat — Arta Actoru­lui, vă invită la Teatrul STU­DIO al Uni­ver­sităţii de Arte Târgu-​Mureş, la pre­miera Spec­ta­colu­lui SHAKE­SPEARE: OPERE COM­PLETE, în regia D-​lui Radu Olăre­anu. Este o piesă scrisă de Adam Long, Daniel Singer, și Jess Win­field care par­o­di­ază piesele lui William Shake­speare. Toate sunt jucate (într-​o anu­mită formă), cu doar cinci actori.

”Ora Blu” la Teatrul Stu­dio 2.1

2014 2015 Ora bluSăp­tămâna aceasta vă invităm la spec­ta­colul ”Ora Blu”, de David Mamet. Spec­ta­colul este real­izat în cadrul Proiec­tu­lui ”Teatrul Mod­ern. Mijloace Mul­ti­me­dia” imple­men­tat de Aso­ci­ația Cen­trul Mul­ti­me­dia Teatru 74. Regia spec­ta­colu­lui este sem­nată de Andreea Vulpe, iar scenografia de Dan Titza.

Spec­ta­colul va avea loc Joi, 19 Mar­tie 2015 de la ora 19:00 la Teatrul STU­DIO 2.1 (str. Frun­zei nr.9).