EN HU RO facebook

Spec­ta­col core­grafic de licenţă

licentacoregrafie2 web

După pre­miera din 27 Mar­tie 2015, de la Teatrul STU­DIO al Uni­ver­sităţii de Arte Târgu-​Mureş, vă invităm la un spec­ta­col de licenţă Anu­lui III — Coregrafie.

Aşadar, Vineri, 27 mar­tie, ora 21.00 în sala 8, „Dulce Ana — Édes Anna”, o adaptare core­grafică după romanul lui Kosz­tolányi Dezső.

Pre­mieră de Ziua mon­di­ală a Teatru­lui

soc1

De ziua mon­di­ală a teatru­lui, 27 Mar­tie 2015, stu­denţii anu­lui II — Mas­terat — Arta Actoru­lui, vă invită la Teatrul STU­DIO al Uni­ver­sităţii de Arte Târgu-​Mureş, la pre­miera Spec­ta­colu­lui SHAKE­SPEARE: OPERE COM­PLETE, în regia D-​lui Radu Olăre­anu. Este o piesă scrisă de Adam Long, Daniel Singer, și Jess Win­field care par­o­di­ază piesele lui William Shake­speare. Toate sunt jucate (într-​o anu­mită formă), cu doar cinci actori.