EN HU RO facebook

UAT la Fes­ti­valul Ser­ile Teatru­lui Stu­dențesc

sts1

Uni­ver­si­tatea de Arte din Târgu– Mureș a par­tic­i­pat la ediția a XVII-​a a Fes­ti­val­u­lui Ser­ile Teatru­lui Stu­dențesc orga­ni­zat la București între 30 Mar­tie și 3 Aprilie 2015. Spec­ta­colele prezen­tate au fost ”Sonata Fan­tomelor” de August Strind­berg, avându-​i în dis­tribuție pe stu­denții anu­lui II — Arta Actoru­lui și ”Colat­eral — Oedip” inter­pre­tat de Cris­t­ian Iorga, stu­dent al Anu­lui II — Mas­ter — Arta Actorului.

Spec­ta­col core­grafic de licenţă

licentacoregrafie2 web

După pre­miera din 27 Mar­tie 2015, de la Teatrul STU­DIO al Uni­ver­sităţii de Arte Târgu-​Mureş, vă invităm la un spec­ta­col de licenţă Anu­lui III — Coregrafie.

Aşadar, Vineri, 27 mar­tie, ora 21.00 în sala 8, „Dulce Ana — Édes Anna”, o adaptare core­grafică după romanul lui Kosz­tolányi Dezső.