EN HU RO facebook

Săp­tămâna Porţilor Deschise la UAT

Eveni­ment devenit o tradiție în Uni­ver­si­tatea noas­tră, vă oferă ocazia de a vedea îndeaproape pro­ce­sul de creație al tiner­ilor noștri stu­denți, prin prezentarea unor frag­mente susţinute în cadrul exam­enelor de măiestrie.

Este un prilej de cunoaştere şi întâl­nire a pub­licu­lui cu viitorii pro­fe­sion­iști în dome­niul artelor spec­ta­colu­lui, de a deschide per­spec­tiva unor legă­turi directe între aceştia.

Pro­gra­mul este următorul:

Luni, 29 Feb­ru­arie 2016, ora 19:00

- Spați­ile Uni­ver­sității de Arte din Târgu-​Mureș -

VISE

Proiect al cla­sei de Mas­ter – Arta Regizorului,

Coor­do­nat de: Theodor-​Cristian Popescu și Cos­min Ardeleanu

Mier­curi, 2 Mar­tie 2016, ora 17:00

- Sala 31 a Uni­ver­sității de Arte din Târgu-​Mureș -

Prezentarea Anu­lui III – Arta Actorului –

Teatru Con­tem­po­ran

Coor­do­na­tori: Radu-​Silviu Olăre­anu și Nico­lae Cristache

Joi, 3 Mar­tie 2016, ora 17:00

- Sala 8 a Uni­ver­sității de Arte din Târgu-​Mureș -

Prezentarea Anu­lui II – Artă Coregrafică

Nunta Însânger­ată

Coor­do­nat de: Cristina Iușan

Vineri, 4 Mar­tie 2016, ora 17:00
— Sala 35 a Uni­ver­sității de Arte din Târgu-​Mureș -

Prezentarea Anu­lui I – Arta Actorului –

Dra­ma­tizări

Coor­do­na­tori: Daniela Lem­naru și Ște­fan Roman

Vineri, 4 Mar­tie 2016, ora 18:30

- Sala 35 a Uni­ver­sității de Arte din Târgu-​Mureș -

Ate­lier de Improviza­ție — orga­ni­zat pen­tru toți dori­torii și coor­do­nat de Daniela Lemnaru


Sâm­bătă, 5 Mar­tie 2016, ora 17:00
— Sala 34 a Uni­ver­sității de Arte din Târgu-​Mureș -

Prezentarea Anu­lui II – Arta Actorului –

Dra­matur­gia lui William Shakespeare

Coor­do­na­tori: Mon­ica Ris­tea și Elena Purea

Duminică, 6 Mar­tie 2016, ora 17:00

- Sala 22 a Uni­ver­sității de Arte din Târgu-​Mureș -

Prezentarea Anu­lui II – Arta Regizorului –

Coor­do­na­tor: Mar­ius OlteanLa toate eveni­mentele intrarea este liberă în limita locurilor disponibile!

După fiecare prezentare, cei care doresc sunt invi­tați la dis­cuții libere cu stu­denții și pro­fe­sorii Uni­ver­sității de Arte din Târgu-​Mureș.

Vă aştep­tăm cu mult drag, interes şi cu „porțile deschise”.