EN HU RO facebook

Săp­tămână plină la UAT

logo uat

Săp­tămâna 2026 Aprilie 2015 vine cu eveni­mente mul­ti­ple la Uni­ver­si­tatea de Arte din Târgu-​Mureş. Avem invi­taţi din ţară şi de peste hotare, spec­ta­cole atât pe scena Teatru­lui Stu­dio şi Teatru­lui Stu­dio 2.1, cât şi spec­ta­cole de core­grafie, con­fer­inţe inter­naţionale, work­shop­uri şi alte surprize.

Aflaţi mai multe!


LUNI, 20 Aprilie 2015, ora 10.00 — Teatrul STUDIO

IMPRO-​SCOTTVIS­IT­ING TEAM

Deschiderea ofi­cială a evenimentului

În perioada 2025 aprilie 2015, Uni­ver­si­tatea de Artă Teatrală va fi gazda Edinburgh’s Telford Col­lege, respec­tiv a pro­fe­soru­lui Scott John­ston si a stu­den­tilor care vor veni la U AT în cadrul proiec­tu­lui “Impro-​Scott– Vis­it­ing Team”. Proiec­tul se va des­fa­sura în cadrul cursurilor-​modul ale cla­sei de Regia spec­ta­colu­lui con­tem­po­ran – Mas­terat, anul I, clasa pro­fe­sor Theodor Cris­t­ian Popescu. “Impro-​Scott– Vis­it­ing Team” va implica, în des­fa­sur­area sa, pe lângă stu­den­tii sco­tieni (vis­it­ing team), stu­den­tii UAT. În cadrul celor 5 zile în care vor avea loc ate­liere cu pro­fe­sori români şi scoţieni, iar fiecare din­tre stu­den­tii din anul I de la Mas­ter Regia spec­ta­colu­lui con­tem­po­ran, va lucra pe teme presta­bilite cu stu­denţi români şi scoţieni.


LUNI, 20 Aprilie, ora 20:00 - Teatrul STUDIO

BALUL BOBOCILOR REMIX

Prima apariție pe scena Teatru­lui STU­DIO a stu­denților anu­lui I ai Uni­ver­sității de Arte este întot­deauna cea mai emoționantă.

Dacă ați pier­dut Balul Bobocilor de anul acesta sau vreți să-​l revedeți, l-​am REMIXAT într-​un spec­ta­col cu muz­ică, dans și acto­rie pen­tru a vi-​l prezenta (din) NOU!

INTRAREA ESTE LIBERĂ!


JOI şi VINERI2324 Aprilie 2015

Sim­pozion Inter­naţional al Studenţilor

De la renaş­cen­tişti la …impresionişti


VINERI, 24 APRILIE, ora 11:00 - Foaierul Teatru­lui STUDIO

CUM ÎŢI OPTI­MIZEZI VOCEA

work­shop pen­tru actori, inter­preţi canto, comu­ni­ca­tori, cadre didactice

Doamna ROD­ICA MUREŞAN, medic pri­mar ORL cu spe­cializare în foni­a­trie va susține la invi­tația Uni­ver­sității de Arte Târgu-​Mureș un work­shop cu titlul ”Cum să îți opti­mizezi vocea”.

INTRAREA ESTE LIBERĂ!


VINERI, 24 Aprilie 2015, ora 19:00 - Teatrul STU­DIO 2.1

SLUGĂ LA DOI STĂPÂNI

Spec­ta­col SLUGĂ LA DOI STĂPÂNI, autor Carlo Goldoni, regia Şte­fan Roman. Spec­ta­col al spe­cial­izării Acto­rie, anul III (studii nivel licenţă).

Preţ bilete: 5 RON (elevi, stu­denți, pen­sion­ari), 10 RON (adulți).


SÂM­BĂTĂ, 25 Aprilie 2015, ora 10:00 - Teatrul STUDIO

IMPRO-​SCOTTVIS­IT­ING TEAM

Prezentarea momentelor

După cinci zile de work­shop­uri și repetiții ale stu­denților Uni­ver­sității de Arte din Târgu-​Mureș și ai Edinburgh’s Telford Col­lege din Scoția, Sâam­bătă, 25 Aprilie 2015, de la ora 11:00, vor fi prezen­tate pe scena Teatru­lui STU­DIO momentele real­izate în aceste zile de stu­denți, îndru­mați de pro­fe­sori români și scoțieni.

INTRAREA ESTE LIBERĂ! (în limita locurilor disponibile)


DUMINICĂ, 26 Aprilie 2015, ora 19.00 - Teatrul STUDIO

HOTELUL CELOR DOUĂ LUMI

Spec­ta­col HOTELUL CELOR DOUĂ LUMI, autor Eric-​Emmanuel Schmitt, regia Mar­ius Oltean. Spec­ta­col al cla­sei de mas­terat spe­cializarea Arta actoru­lui, anul II.


Preţ bilete: 5 RON (elevi, stu­denți, pen­sion­ari), 10 RON (adulți).


Vă aştep­tăm!