EN HU RO facebook

Spec­ta­col core­grafic de licenţă

licentacoregrafie2 web

După pre­miera din 27 Mar­tie 2015, de la Teatrul STU­DIO al Uni­ver­sităţii de Arte Târgu-​Mureş, vă invităm la un spec­ta­col de licenţă Anu­lui III — Coregrafie.

Aşadar, Vineri, 27 mar­tie, ora 21.00 în sala 8, „Dulce Ana — Édes Anna”, o adaptare core­grafică după romanul lui Kosz­tolányi Dezső.

Două per­son­al­ități fem­i­nine diferite și totuși asemănă­toare. Ana — fata săracă, lin­iștită, pură și naivă și doamna Vizy — bogată, tirană și prin­cip­i­ală. Ce se ascunde în spatele tăcerii adânci a Anei și a dor­inței de pos­e­siune a doam­nei Vizy? Ce se întâm­plă când aceste două extreme se iden­ti­fică una cu cealaltă, găsind puncte comune în prob­lem­at­ica vic­tim­izării.

Spec­ta­colul prop­une un studiu asupra relați­ilor interu­mane, o med­i­tație asupra indi­vidu­lui din per­spec­tiva poz­iției și inte­grării sale sociale. O formă de viață, în care omul este înde­păr­tat de uman­i­tatea sa.

Core­grafia: Réman Noémi
Inter­preți: Réman Noémi, Könyves Andreea Evelin, Orbán Elíz-​Beáta, Dabóczi Dávid
Pro­fe­sor coor­do­na­tor: Car­men Coţofană

Vă aştep­tăm!

Rez­ervări: Această adresă de email este pro­te­jată con­tra spam­bots. Tre­buie să acti­vați JavaScript pen­tru a o vedea.