EN HU RO facebook

”Ora Blu” la Teatrul Stu­dio 2.1

2014 2015 Ora bluSăp­tămâna aceasta vă invităm la spec­ta­colul ”Ora Blu”, de David Mamet. Spec­ta­colul este real­izat în cadrul Proiec­tu­lui ”Teatrul Mod­ern. Mijloace Mul­ti­me­dia” imple­men­tat de Aso­ci­ația Cen­trul Mul­ti­me­dia Teatru 74. Regia spec­ta­colu­lui este sem­nată de Andreea Vulpe, iar scenografia de Dan Titza.

Spec­ta­colul va avea loc Joi, 19 Mar­tie 2015 de la ora 19:00 la Teatrul STU­DIO 2.1 (str. Frun­zei nr.9).

Ora Blu este o colecție de scene scurte, un cvin­tet de întâl­niri urbane scrise de dra­matur­gul amer­i­can David Mamet. Ora Blu este o oră în după-​amiaza de la New York, atunci când par­tic­ulele de praf din aer fac ca blocurile să pară scu­fun­date în umbră. Oamenii se grăbesc spre casă. Iau un taxi, merg pe jos sau… se îngh­e­suie în auto­buze şi metrou. Sau merg la doc­tor sau la bib­liotecă, și răs­foi­esc o revistă sub pre­tex­tul că aşteaptă ca îngh­e­suiala de pe străzi să se împrăştie.

Asta e Ora Blu.

Cerul e blu. Oamenii se simt blu.

Aceste scene se petrec la această oră speci­fică în oraș. De la vizita la doc­tor până la excur­sii cu avionul, toate scenele sunt mar­cate de anx­i­etate, furie sau melancolie.

Mamet însuși a scris despre Ora Blu: ”cred că unele din­tre ele sunt cele mai bune scene pe care le-​am scris vre­o­dată. Le văd ca mari opor­tu­nități pen­tru tinerii actori de a-​și per­fecționa și dez­volta abilitățile.”

DISTRIBUȚIA:

Ioana Hog­man

Ari­ana Baci

Alina Fabri

Lavinia Bon­dor

Bianca Andraș

Cris­t­ian Ghiciuc

George Balint

Robert Oprea

Regia: Andreea Vulpe

Scenografia: Daniel Titza

Spec­ta­col al cla­sei de Artele Spec­ta­colu­lui — Acto­rie, anul III

Intrarea la pre­mieră este GRA­TU­ITĂ pe bază de rez­er­vare la Această adresă de email este pro­te­jată con­tra spam­bots. Tre­buie să acti­vați JavaScript pen­tru a o vedea. sau pe site-​ul teatrul​stu​dio​.ro!