EN HU RO facebook

Fes­ti­valul Stu­dio 2017

A 3-​a ediție a Fes­ti­val­u­lui STU­DIO — întâl­nirea șco­l­ilor de teatru va avea loc între 2026 noiem­brie 2017, la Uni­ver­si­tatea de Arte din Târgu-​Mureș.

Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

Pro­gra­mul Fes­ti­val­u­lui este:

Un om ca ori­care

om web
În data de 17 Noiem­brie 2016, începând cu ora 19:00, va avea loc la Teatrul Stu­dio al Uni­ver­sităţii de Arte din Târgu-​Mureș, pre­miera spec­ta­colu­lui “UN OM CA ORI­CARE”, de Goran Ste­fanovski, tra­duc­erea de Ioana Ieronim, spec­ta­col al cla­sei de Mas­terat – Arta Actru­lui, Anul I, în regia d-​lui Mihai Lungeanu.